privacy verklaring

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Hospitality Support B.V. | Happy Staff.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Hospitality Support B.V. | Happy Staff (vanaf nu: Happy Staff)
Adres: Anthony Fokkerstraat 79, 4462 ES, Goes
Telefoonnummer: 085-9022933
KvK: 59289449
Website: www.happystaff.nl

De website van Happy Staff (www.happystaff.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Happy Staff is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Happy Staff zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

Happy Staff verzamelt persoonsgegevens via www.happystaff.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via aanmelding voor de Happy Staff maillijst
 • FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De website is voorzien van een aantal contactformulier. In deze formulieren vragen we u om verschillende persoonsgegevens:

 • Inschrijven werknemer,
 • Aanmelden werkgever,
 • Contactformulier.

In het formulier ‘Inschrijven werknemer’ vragen wij om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer.

Middels dit formulier kunt u zich inschrijven als werknemer bij Happy Staff. De gegevens die wij verzamelen met het formulier gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen we telefonisch of per e-mail.

In het formulier ‘Aanmelden werkgever’ vragen wij om:

 • Uw naam,
 • Bedrijfsnaam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer.

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden als werknemer bij Happy Staff. De gegevens die wij verzamelen met het formulier gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen we telefonisch of per e-mail.  

In het Contactformulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • Uw e-mailadres,
 • Uw telefoonnummer,
 • Een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail.

De gegevens die u invoert in dit formulier worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • AANMELDING HAPPY STAFF MAILLIJST

Op de website kunt u zich aanmelden voor de Happy Staff Maillijst. De Happy Staff Maillijst gebruiken wij om u per e-mail op de hoogte te houden en/of informatie te verschaffen over de diensten en vacatures van Happy Staff. We verzenden deze mailings met het mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden voor deze maillijst door uw e-mailadres in te vullen.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Happy Staff mailing versturen. Elke mail die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de mails niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u onze mails niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze mailings te verbeteren.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Happy Staff werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Happy Staff essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Happy Staff zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.happystaff.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Happy Staff bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

Happy Staff treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Happy Staff.
 • Het personeel van Happy Staff gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Happy Staff maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Happy Staff registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Happy Staff met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy verklaring? Neem contact met ons op.